M-Logisic s. r. o. Levice

Slovak English

Germany Hungary

 

 

Úvod

 

 

O spoločnosti LKW Železničná doprava Skladovanie Kontakt Mapa  

Certifikát ISO 9001:2001

 

Spoľahlivo prepravíme

 

 

admin

 

 

    M- LOGISTIC, s.r.o. – pôsobí na trhu medzinárodných zasielateľov ako spoľahlivý partner.
   Ťažiskovou činnosťou našej spoločnosti je zasielateľstvo v medzinárodnej a vnútroštátnej preprave.
   Pracovníci našej spoločnosti disponujú skúsenosťami, odbornými znalosťami z oblasti celo kamiónových zásielok, železničnej prepravy, námornej, riečnej a leteckej prepravy.
   Obchodným partnerom je ponúkaná možnosť prepracovať ich kombináciou podľa prepravného reťazca.
 

   Certifikačný audit v našej spoločnosti bol vykonaný spoločnosťou TUV  SUD Slovakia v Júni 2006, ktorá v tom istom mesiaci 2006   schválila a udelila Certifikát ISO  9001:2001 pre realizáciu zasielateľských a logistických služieb

© erich 2003 - 2006 (ICQ 176109347) All rights reserved.
Service material about to be published on this server in other medium go without license writer prohibited.